Niccolo Machiavelli citáty

Niccolo Machiavelli foto

32   30

Niccolo Machiavelli

Dátum narodenia: 3. máj 1469
Dátum úmrtia: 21. jún 1527

Niccolò di Bernardo dei Machiavelli bol florentský úradník, historik a politický mysliteľ.

Citáty Niccolo Machiavelli


„K náprave nestačia dobré zákony, ak sú ľudia skazení zlými zvykmi.“

„Medzi životom, aký je, a životom, aký by mal byť, je tak veľký
rozdiel, že ten, kto nedává pozor, čo sa deje, a rieši iba to, čo sa stáť
malo, robí omnoho viac pre svoju skazu ako pre prežitie.“


„Základnou ľudskou slabosťou je, že človek nepredvída búrku, keď je pekné počasie.“

„Najláskavejšie zo všetkých stvorení sú ženy, a najnepríjemnejšie tiež.“

„Nenávisť vyvoláme dobrým skutkom práve tak ako zlým.“

„A preto všetci ozbrojení proroci zvíťazili a všetci neozbrojení proroci boli zničení.“

„Všetci ľudia sú zlí, kým ich potreba neprivedie k tomu, aby boli dobrí.“

„V politice, kde není odvolávacího soudu, soudí člověk podle výsledku.“


„Vladárovi nikdy nechýba legitímny dôvod na to, aby porušil svoj sľub.“

„Lekári vravievajú o suchotách: na začiatku sa ľahko liečia, no ťažko rozpoznávajú, ale ak ich nerozpoznáme a neliečime hneď zo začiatku, neskôr už márne spoznávame ich jasné príznaky. So štátom je to tak isto; kto spozná jeho neduhy s dostatočným predstihom, rýchlo sa ich zbaví. Kto sa však spočiatku o ne nestará a dovolí im narásť natoľko, až ich vidí každý, ten na ne už nenájde liek.“

„Múdrosť je vedieť posúdiť rôzne zlá a zvoliť si to najmenšie.“

„Trest je ako jed, ktorého lekár použije, keď inak nemôže liečiť.“


„Kde ľud robí dobrotu bez zákonov, tam netreba zákony. Ak však prestane tento dobrý zvyk, hneď sú potrebné zákony.“

„... v ľude je tým menej zbožnosti, čím bližšie k sídlu rímskej cirkvi býva.“

„Kto kreslí krajinky a chce si urobiť predstavu o vrchoch a vyvýšeninách, postaví sa na nížinu, ak si chce urobiť predstavu o nížine, vyjde hore na vrchy. Podobne treba byť vladárom, aby človek dobre poznal povahu národov a človekom z ľudu, aby dobre poznal povahu vladárov.“

„Človek nemá nikdy padať na zem, len pretože verí, že ho niekto zdvihne.“

Zobrazené 1-16 citátov celkom z 32 citátov