„Rozumný človek nemiluje preto, že je to výhodné, ale preto, že v samej láske nachádza šťastie.“

—  Epiktétos

Prisudzované výroky

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 3. jún 2021. História
Epiktétos fotka
Epiktétos75
filozof starovekého Grécka 50 - 138

Podobné citáty

Blaise Pascal fotka

„Múdry človek nemiluje preto, že z toho má prospech, ale preto, že nachádza šťastie v samotnej láske.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Prisudzované výroky

Epikúros ze Samu fotka
Clive Staples Lewis fotka
Oliver Goldsmith fotka
Egon Friedell fotka
Konstantin Nikolajevič Baťuškov fotka
George Gordon Byron fotka

„Človek neustále nachádza nové a nové lásky, o ktorých je presvedčený, že bez nich nemôže žiť.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Prisudzované výroky

Chiara Lubich fotka
Jaroslav Dušek fotka
Platón fotka
Hermann Hesse fotka

„Láska je šťastie. Kto vie milovať, je šťastný.“

—  Hermann Hesse románopisec a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru 1877 - 1962

Prisudzované výroky

Erich Fromm fotka
Platón fotka

„Starajúc sa o šťastie iných, nachádzame šťastie vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Ignác z Loyoly fotka
Platón fotka

„Ak dbáme o šťastie iných, nachádzame svoje vlastné.“

—  Platón klasický grécky filozof -427 - -347 pred n. l.

Tomáš Halík fotka

„Človek skutočne miluje vtedy, keď kladie milovaného nad seba samého.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Súvisiace témy