„Bojte sa človeka, ktorý prečítal iba jednu knihu.“

— Charles Bukowski

Charles Bukowski foto
Charles Bukowski10
americký spisovateľ 1920 - 1994

Podobné citáty

Josef Hora foto

„Nebojte sa pýtať odo mňa knihu - odmietam celkom slušne.“

— Josef Hora český básnik, autor teoretickej literatúry, spisovateľ a prekladateľ 1891 - 1945

William Shakespeare foto
George Horace Lorimer foto
František Vymazal foto
Winston Churchill foto

„Pre nevzdelaného človeka je prospešné čítať knihy s citátmi.“

— Winston Churchill premiér Spojeného kráľovstva počas 2. svetovej vojny 1874 - 1965

 Sókratés foto
Johann Gottfried Herder foto

„Kniha buď vytvorí z človeka niečo, alebo ho zničí.“

— Johann Gottfried Herder nemecký filozof, teológ, básnik a literárny kritik 1744 - 1803

Citát „Človek, ktorý nečíta knihy, nemá žiadnu výhodu oproti tomu, ktorý nevie čítať.“
Mark Twain foto
Marcus Aurelius foto
Páter Pio foto
Ralph Waldo Emerson foto
  Konfucius foto
  Konfucius foto
Viktor Frankl foto
Boris Leonidovič Pasternak foto
Muhammad Ali foto
Ďalší