„Mlčanie nie je cnosť ani hluk nie je hriech. Je to tak. Lenže hluk, zmätok a ustavičný zhon modernej spoločnosti sú prejavom v nej panujúceho ovzdušia a jej najväčších hriechov: ateizmu a beznádeje.“

Reklama

Podobné citáty

Johann Friedrich Herbart fotka

„Nuda je smrteľný hriech učiteľa.“

—  Johann Friedrich Herbart nemecký filozof, psychológ a zakladateľ pedagogiky ako akademickej disciplíny 1776 - 1841

Publius Ovidius Naso fotka
Reklama
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Oliver Wendell Holmes fotka
Edmund Burke fotka
Gertrud von Le Fort fotka
Tomáš Halík fotka

„Cirkev by mala byť školou toho najpodstatnejšieho – cnosťou viery, nádeje a lásky.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Marcus Tullius Cicero fotka
Reklama
Klaus Hemmerle fotka
Ján Kalinčiak fotka
 Euripidés fotka
Hunter S. Thompson fotka

„V uzavretej spoločnosti, kde je každý vinný, je jediný zločin chytený. Vo svete zlodejov je jediným konečným hriechom hlúposť.“

—  Hunter S. Thompson 1937 - 2005

Original: In a closed society where everybody's guilty, the only crime is getting caught. In a world of thieves, the only final sin is stupidity.
Reklama
Jozef Gregor Tajovský fotka

„Nerád som chodil do školy, ale musel som.“

—  Jozef Gregor Tajovský slovenský prozaik, dramatik, básnik, redaktor, učiteľ, úradník, politik. 1874 - 1940

Ivan Illich fotka
William Christopher Handy fotka

„Príroda bola mojou materskou školou.“

—  William Christopher Handy 1873 - 1958

Original: Nature was my kindergarten.
Sigmund Freud fotka
Ďalšie