„Neexistuje žiaden hriech a žiadna cnosť. Ľudia robia jednoducho veci.“

Originál

There ain't no sin and there ain't no virtue. There's just stuff people do.

Zdroj: The Grapes of Wrath

Upravil Eszter Kissová. Posledná aktualizácia 29. január 2021. História
John Steinbeck fotka
John Steinbeck52
americký spisovateľ 1902 - 1968

Podobné citáty

Mark Twain fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka

„Tolerancia je cnosť človeka, ktorý nemá na vec žiadny názor.“

—  Gilbert Keith Chesterton anglický románopisec tajomstvo a kresťanský obhajcu 1874 - 1936

Wayne Dyer fotka
Amelia Earhartová fotka
Honoré De Balzac fotka
Stephen King fotka
Cristiano Ronaldo fotka
Terry Pratchett fotka

„Skrytá cnosť nemá žiadnu hodnotu.“

—  Claudius Claudianus rímsky latinský básnik 370 - 404

Oscar Wilde fotka
Robert M. Pirsig fotka
Oliver Wendell Holmes fotka
Joseph Heller fotka
Ferdinando Galiani fotka
Gilbert Keith Chesterton fotka
Gotthold Ephraim Lessing fotka

„Kto pri istých veciach nestráca rozum, dokazuje, že žiaden nemá.“

—  Gotthold Ephraim Lessing spisovateľ, filozof, publicista a výtvarný kritik 1729 - 1781

Mike Krzyzewski fotka

Súvisiace témy