„Ak skutočne milujeme, vnímame a rešpektujeme milovaného človeka vždy ako niekoho, kto má úplne samostatnú, odlišnú identitu, a podporujeme ho v tom, aby takouto nezávislou a jedinečnou osobnosťou zostal.“

— Morgan Scott Peck

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck82
americký psychiater 1936 - 2005

Podobné citáty

Ďalší