Keď skutočne milujem, prekračujem hranice svojho "ja", a preto rastiem tým viac, čím väčšia je moja láska a čím ďalej trvá. Skutočná láska sa nestráca; sama sa trvalé obnovuje. Čím viac podporujem duchovný rast toho druhého, tým viac povzbudzujem svoj vlastný. Som úplne sebecká ľudská bytosť. Nerobím nič pre niekoho iného, pokiaľ to nerobím súčasne i pre seba. A ako vďaka láske rastie moja osobnosť, rastie i moja radosť, ktorá je trvalejšia a stálejšia.

—  Morgan Scott Peck
Podobné citáty