„O Parížskej komúne: „Bolo to roku 1871, pri vzniku Parížskej komúny. Rimbaud sa aktívne zúčastňuje na bojoch o Komúnu a o Duccasovi sa nedohodli jeho životopisci, či nie je totožný s politickým ľudovým rečníkom Ducassom, prevadepodobne zákorene zavraždeným políciou. Komúna sa skončila na Pére Lachaise. A atmosféra smrteľnej úzkosti, mrazivý, mŕtvolným jedom napustený dych tohto ovzdušia, to bolo duševné útočište zo situácie, pred ktorou fyzikum prekliatych sa schovávalo v tuláckych krmách v susedstve, nad páchnúcím, ničivým alkoholom. Medzi dvoma revolúciami: jednej dávno minulej, druhej zďaleka neprichádzajúcej, uprostred prevratových kvasov znamenajúcich koniec koncov rozmach nenávidenej tuposti žije poézia zmyslového opojenia, desivý smútok vyziabnutých postáv na popravišti, úžasný, nebývalý rozkvet poézie podmienený hnilobou, do ktorej boli vsadení prekliati básnici. Takýto je básnický typ 1830. Básnický typ 1870.““

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Laco Novomeský fotka
Laco Novomeský28
československý člen slovenskej národnej rady, člen českoslo… 1904 - 1976

Podobné citáty

Blaise Pascal fotka

„Ježiš je v smrteľnej úzkosti až do konca sveta.“

—  Blaise Pascal francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťanský filozof 1623 - 1662

Vítězslav Nezval fotka
Laco Novomeský fotka

„Úzkosti ničivé! To nič v nich strašlivé je, to nič je strašlivé: nič v ničom stratené, ten plameň spaľujúci, ktorý nezahreje, ten plameň mrazivý, tie chladné plamene.“

—  Laco Novomeský československý člen slovenskej národnej rady, člen československého národného parlamentu, básnik, publicista a politik 1904 - 1976

Prisudzované výroky

Napoleon Bonaparte fotka
George Gordon Byron fotka

„Čo je poézia? Cítenie minulého sveta i budúcnosti.“

—  George Gordon Byron anglický básnik a vedúca osobnosť hnutia romantizmu 1788 - 1824

Peter Gregor fotka

„Básnik a žena – Tak čo vlastne chce? Prežívať poéziu, alebo ti zrýmovať život!?“

—  Peter Gregor slovenský básnik, prozaik, dramatik a autor rozhlasových hier 1944 - 2014

Honoré De Balzac fotka
Gustave Flaubert fotka
Aulus Gellius fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Gabriel Laub fotka
Jean Cocteau fotka

„Pre básnika je práve také ťažké hovoriť o poézii ako rastline o záhradníctve.“

—  Jean Cocteau francúzsky básnik, prozaik, dramatik, návrhár, manažér a filmár 1889 - 1963

Karel Čapek fotka
Honoré De Balzac fotka
Carl Sandburg fotka
Valeriu Butulescu fotka
Paul Éluard fotka
Sókratés fotka
Albert Camus fotka
Leonardo Da Vinci fotka

„Maľovanie je poézia, ktorá je videná ale nepočutá a poézia je maliarstvo, ktoré je počuté, ale nevidené.“

—  Leonardo Da Vinci taliansky renesančný mudrc 1452 - 1519

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Súvisiace témy