„Mladý človek, ktorý sa necháva ovládať egoizmom, ochudobňuje vlastné horizonty, stráca morálne sily a ničí svoju mladosť tým, že neumožňuje rásť vlastnej osobnosti. Ste povolaný, aby ste iných učili umeniu lásky, kresťanskej lásky, ktorá je božská i ľudská zároveň. Ste povinní nahradiť nenávisť civilizáciou lásky.“

—  Ján Pavol II.

 Ján Pavol II. foto
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

 Ján Pavol II. foto
Albert Einstein foto
Reklama
Margarita Aliger foto

„Človek nenávidí z lásky, nie z nenávisti“

— Margarita Aliger slávna sovietska poetka, prekladateľka a novinárka 1915 - 1992

Morgan Scott Peck foto
Morgan Scott Peck foto
 Ján Pavol II. foto
Jean Anouilh foto
Reklama
Henry Wadsworth Longfellow foto
Jean-pierre Claris De Florian foto
Marcus Porcius Cato censorius foto
Ugo Bernasconi foto
Reklama
Mladší Plinius foto
Julius Zeyer foto

„Nenávisť je láske bližšia než mrazivá ľahostajnosť.“

— Julius Zeyer český básnik, dramatik, bookwriter a historickej literatúry spisovateľ 1841 - 1901

Ďalší