„Mladý človek, ktorý sa necháva ovládať egoizmom, ochudobňuje vlastné horizonty, stráca morálne sily a ničí svoju mladosť tým, že neumožňuje rásť vlastnej osobnosti. Ste povolaný, aby ste iných učili umeniu lásky, kresťanskej lásky, ktorá je božská i ľudská zároveň. Ste povinní nahradiť nenávisť civilizáciou lásky.“

 Ján Pavol II. fotka
Ján Pavol II.116
264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005
Reklama

Podobné citáty

Carlo Carretto fotka
 Ján Pavol II. fotka
Reklama
Morgan Scott Peck fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Javier Moro fotka
 Ján Pavol II. fotka
 Buddha fotka

„Nech človek prekoná zlobu iného človeka láskou, nech prekoná jeho špatnosť vlastným dobrom.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pred n. l.

François-René de Chateaubriand fotka
Reklama
 Voltaire fotka
Bertrand Russell fotka
Ladislav Muška fotka
Hans Urs Von Balthasar fotka
Reklama
Morgan Scott Peck fotka
Erich Fromm fotka
Johann Heinrich Pestalozzi fotka
Walter Hasenclever fotka
Ďalšie