„Som veľmi šťastná, že v Božom kráľovstve je veľa príbytkov. Lebo keby boli len tie, ktorých opis a cesta k nim sa mi zdajú nepochopiteľné, nemohla by som do nich vstúpiť.“

—  Terezie z Lisieux

 Terezie z Lisieux foto
Terezie z Lisieux126
mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897
Reklama

Podobné citáty

Citát „Nemiluj knihy, aby si si nimi ozdobil svoj príbytok, ale preto, aby si nimi vyzdobil srdce i ducha.“
Jan Patočka foto
 Seneca foto

„Rob tak, aby si bol šťastný a nie, aby si sa ním zdal..“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Reklama
Johann Heinrich Pestalozzi foto
Stanisław Jerzy Lec foto
Citát „Nikdy som nedopustil, aby škola stála v ceste môjmu vzdelaniu.“
Mark Twain foto
Adelbert Von Chamisso foto
 Benedikt XVI. foto
Reklama
 Ján Pavol II. foto
Chalíl Džibrán foto

„Kto netrávi svoje dni v kráľovstve snov, je otrokom dní.“

— Chalíl Džibrán libanonský výtvarník, básnik a spisovateľ 1883 - 1931

Mahátma Gándhí foto
Karel Čapek foto
Reklama
 Ježíš Kristus foto

„Ľahšie prejde ťava uchom ihly, ako boháčovi vojsť do Božieho kráľovstva.“

—  Ježíš Kristus ústredná postava kresťanstva -2 - 30 pr. n. l.
Matúš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25

 Seneca foto

„Múdremu zriedka vstúpi osud do cesty.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

 Seneca foto
 Ján Pavol II. foto

„Mária je cesta, ktorá vedie ku Kristovi.“

—  Ján Pavol II. 264. pápež katolíckej cirkvi 1920 - 2005

Ďalší