„Kto túži po šťastnom živote s krásnou ženou, túži vlastne kochať sa chuťou vína a pritom ho mať stále plné ústa.“

Posledná aktualizácia 23. jún 2021. História
George Bernard Shaw fotka
George Bernard Shaw255
írsky dramatik 1856 - 1950

Podobné citáty

Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Groucho Marx fotka
Euripidés fotka
Citát „Žena netúži ani tak po kráse, ako po tom, aby sa páčila.“
René Descartes fotka
Honoré De Balzac fotka
Citát „Muži túžia byť prvou láskou ženy a ženy poslednou láskou muža.“
Oscar Wilde fotka
Erich Maria Remarque fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Paul Claudel fotka
Erich Maria Remarque fotka
Heinrich Heine fotka

„Žena túži viac po závisti žien než po obdive mužov.“

—  Heinrich Heine nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856

Aurelius Augustinus fotka

„Nikto netúži po večnom živote, ak ho nemrzí tento smrteľný život.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Potvrdené výroky
Varianta: Nikto netúži po večnom živote, ako ho nemrzí tento smrteľný život.

William Somerset Maugham fotka

„Tragédia života spočíva niekedy v tom, že dostaneme, po čom túžime.“

—  William Somerset Maugham britský dramatik, románopisec, rozprávač 1874 - 1965

Prisudzované výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Démokritos fotka

„Nerozumný túžia po dlhom živote, nech sa tešia z dlhého života.“

—  Démokritos staroveký grécky filozof, žiak Leucippa, autor teórie atómov

Benjamin Franklin fotka

„Víno je stálym dôkazom toho, že Boh nás miluje a rád nás vidí šťastných.“

—  Benjamin Franklin americký autor, politický teoretik, politik, vedúci pošty, vedec, vynálezca, občiansky aktivista, štátnik a diplomat 1706 - 1790

Brendan Behan fotka

„Muži sa vždy kochajú ženou, ktorá má hlas potiahnutý zamatom.“

—  Brendan Behan írsky básnik, novelista, románopisec, dramatik 1923 - 1964

Epikúros ze Samu fotka
Diofanés fotka

„Žena ti ochotne vyhovie vo všetkom, po čom sama túži.“

—  Diofanés alexandrijský grécky matematik

Prisudzované výroky

Súvisiace témy