„Šialený je ten, kto túži zomrieť, lebo aj hnusný život je krajší ako krásna smrť.“

—  Euripidés

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Euripidés fotka
Euripidés62
staroveký aténsky dramatik -480 - -406 pred n. l.
Editovať

Podobné citáty

Gavril Romanovič Deržavin fotka
George Bernard Shaw fotka
Anatole France fotka
Seneca fotka

„Užívaj život: letí ako šialený.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Rainer Maria Rilke fotka

„Všetci zomrieme na vlastnú smrť.“

—  Rainer Maria Rilke rakúsky básnik a spisovateľ 1875 - 1926

Gesualdo Bufalino fotka
Mark Twain fotka
Tupac Shakur fotka
Epikúros ze Samu fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Seneca starší fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Giovanni Boccaccio fotka
Titus Maccius Plautus fotka

„Nezomrie ten, kto pre cnosť je odsúdený na smrť.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Carlo Goldoni fotka
Valeriu Butulescu fotka
Titus Maccius Plautus fotka

„Kto pre čnosť je vydaný na smrť, nikdy nezomrie.“

—  Titus Maccius Plautus rímsky autor komédií -254 - -184 pred n. l.

Qui per virtutem peritat, non interit.
Prisudzované výroky

Seneca fotka

„Krutejšie je stále sa báť smrti ako zomrieť.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Francesco Petrarca fotka

Súvisiace témy