„Človek sa nemôže uspokojiť s Bohom, na ktorého iba myslí. Lebo keď sa myšlienka rozplynie, aj Boh sa rozplynie.“

Posledná aktualizácia 24. marec 2019. História
Roger Louis Schütz-Marsauche fotka
Roger Louis Schütz-Marsauche25
švajčiarsky mních 1915 - 2005

Podobné citáty

Citát „Iba s Ježišom je možné, aby v nás stále žil nový človek, až potom sa rozplynie pach dymu sveta, ktorý omamuje dušu.“
Chiara Lubich fotka
Mary Ward fotka

„Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

30.8.
Podobné: Nedopustite aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh! (Matka Tereza)
Myšlienky Márie Wardovej

Mary Ward fotka
Matka Tereza fotka

„Nedopustite aby vás uspokojilo niečo menej ako Boh!“

—  Matka Tereza rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné: Neuspokoj sa s ničím, čo je menej ako Boh. (Mary Wardová)
Prisudzované výroky

Ján z Kríža fotka
Ján XXIII. fotka
Tereza z Avily fotka

„Milovať znamená byť pripravený uspokojiť Boha vo všetkom.“

—  Tereza z Avily rímskokatolícka svätica 1515 - 1582

Prisudzované výroky

Oscar Wilde fotka
Dorothy Parker fotka
Jean Anouilh fotka
Jonathan Edwards fotka
František Saleský fotka
Matka Tereza fotka
George Bernard Shaw fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Chalíl Džibrán fotka
Terezie z Lisieux fotka

„V skutočnosti som iba tým, čo si Boh o mne myslí.“

—  Terezie z Lisieux mníška Rádu Bosých karmelitániek 1873 - 1897

Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Svätosť je to, čím myseľ človeka seba a svoje úkony spojuje s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Prisudzované výroky

Súvisiace témy