„Minulosť a prítomnosť sú našimi prostriedkami, jedine budúcnosť je naším cieľom.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História
Blaise Pascal fotka
Blaise Pascal133
francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a kresťa… 1623 - 1662

Podobné citáty

Žarko Petan fotka
Aurelius Augustinus fotka
Jean Paul fotka
Joseph Joubert fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Albert Einstein fotka
Maya Angelou fotka
Citát „Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“
Aristoteles fotka

„Na prítomnosti je príjemná činnosť, na budúcnosti nádej a na minulosti spomienky.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Gustave Flaubert fotka
Novalis fotka
George Orwell fotka

„Kto ovláda prítomnosť, ovláda minulosť - kto ovláda minulosť, ovláda budúcnosť.“

—  George Orwell anglický spisovateľ a novinár 1903 - 1950

Obsiahnuté v románe 1984
Potvrdené výroky

Seneca fotka

„Veľmi krátky a nepokojný je život tých, ktorí zabúdajú na minulosť, nedbajú o prítomnosť a boja sa budúcnosti.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Leo Buscaglia fotka
Jean Paul fotka
Žarko Petan fotka

Súvisiace témy