„Už len skutočnosť, že nám Boh poslal do cesty určitú dušu, je známkou, že Boh chce pre ňu niečo urobiť. Nie je to náhoda, ale Boží úmysel. Vo svojom svedomí sme zaviazaní pomôcť. Ak nejaká duša túži po Bohu, má právo dostať prostriedky na to, aby mohla k nemu prísť. Nikto jej nemá prekážať. Pozri sa na kríž a pochopíš, čo pre Ježiša znamená jediná duša.“

Posledná aktualizácia 8. apríl 2021. Histórie
Matka Tereza fotka
Matka Tereza152
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty

Aurelius Augustinus fotka
Jean Maria Vianney fotka
Albert Einstein fotka
Quintus Septimius Florens Tertullianus fotka
Johann Heinrich Pestalozzi fotka
František Saleský fotka
Ivan Alexejevič Bunin fotka
Chiara Lubich fotka
Terezie z Lisieux fotka
Ján z Kríža fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Modlitba je rozhovor duše s Bohom.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Wayne Dyer fotka
William Blake fotka

„Ľudská duša je sviečkou Boha.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

Jacques Prevért fotka

„Satan je zatratená duša Boha.“

—  Jacques Prevért 1900-1977 francúzsky básnik a scenárista 1900 - 1977

Julien Green fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Už samotným úmyslom pracovať pre duše vykonávate mnoho.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Ján z Kríža fotka

„Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Súvisiace témy