„Modlitba je výborný prostriedok proti smútku, lebo pozdvihuje dušu k Bohu, ktorý jediný je živou radosťou a útechou.“

Prisudzované výroky

František Saleský fotka
František Saleský117
francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Podobné citáty

František Saleský fotka
František Vymazal fotka

„Smútočné šaty sú ženám prvou útechou v smútku.“

—  František Vymazal český jazykovedec a prekladateľ 1841 - 1917

Prisudzované výroky

František Saleský fotka

„Radosť otvára srdce, smútok ho zatvára.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Marcus Tullius Cicero fotka
Terezie z Lisieux fotka
Matka Tereza fotka
Achille Gregor fotka
Anatole France fotka
Citát „Mŕtvi ľudia dostávajú viac kvetov ako živí, pretože smútok je silnejší než vďačnosť.“
Anne Frank fotka
Honoré De Balzac fotka
Matka Tereza fotka
Citát „Najlepším priateľom je ten, kto sa nepýta na dôvod tvojho smútku, ale dokáže znova vrátiť radosť.“
Giovanni Bosco fotka
Michel Quoist fotka

„Boh je radosť, a keď sa odovzdáš Bohu, odovzdáš sa radosti.“

—  Michel Quoist francúzsky spisovateľ 1921 - 1997

Prisudzované výroky

Zdeňka Ortová fotka
František Saleský fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Modlitba je rozhovor duše s Bohom.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Anatole France fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“