„Satan je zatratená duša Boha.“

Posledná aktualizácia 28. máj 2017. História
Témy
boh, duša, jedlo
Jacques Prevért fotka
Jacques Prevért16
1900-1977 francúzsky básnik a scenárista 1900 - 1977

Podobné citáty

Giovanni Bosco fotka
Jean Maria Vianney fotka
Ján z Kríža fotka

„Duše, ktorá je zjednotená s Bohom, sa diabol bojí ako samého Boha!“

—  Ján z Kríža španielsky mystik a rímskokatolícky svätec 1542 - 1591

Prisudzované výroky

Aurelius Augustinus fotka

„Modlitba je rozhovor duše s Bohom.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

William Blake fotka

„Ľudská duša je sviečkou Boha.“

—  William Blake anglický romantický básnik a výtvarník 1757 - 1827

František Saleský fotka

„Jednoduchosť je postoj duše, ktorá cíti Boha.“

—  František Saleský francúzsky biskup, svätý, spisovateľ 1567 - 1622

Julien Green fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Opustiť Boha pre Boha je pre dušu veľkým ziskom, žiadnou stratou.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Aurelius Augustinus fotka
Benedikt XVI. fotka

„Násilie je nezlučiteľné s povahou Boha a povahou duše.“

—  Benedikt XVI. 265. pápež katolíckej cirkvi 1927

Prejav pred akademikmi na univerzite v Regensburgu (12. september 2006).
Potvrdené výroky
Varianta: Násilie je nezlučiteľné s povahou Boha a povahou duše..

Anatole France fotka
Quintus Septimius Florens Tertullianus fotka
Josef Hlouch fotka

„Duša plná radosti ukazuje ľuďom, čo dáva Boh svojim verným.“

—  Josef Hlouch český profesor, teológ a univerzitný pedagóg 1902 - 1972

Prisudzované výroky

Hans Urs Von Balthasar fotka
Ján z Kríža fotka
John Ruskin fotka
Clive Staples Lewis fotka

Súvisiace témy