„Lakomec nemôže urobiť nič užitočnejšieho a lepšieho ako umrieť, pretože za svojho života neslúži ani bohu, ani ľuďom, dokonca ani sám sebe.“

— Martin Luther

Martin Luther foto
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546

Podobné citáty