„Lakomec nemôže urobiť nič užitočnejšieho a lepšieho ako umrieť, pretože za svojho života neslúži ani bohu, ani ľuďom, dokonca ani sám sebe.“

— Martin Luther

Martin Luther foto
Martin Luther29
nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava ... 1483 - 1546
Reklama

Podobné citáty

 Seneca foto

„Lakomec nie je dobrý k nikomu, no najhorší je sám k sebe.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Jan Amos Komenský foto

„Škola života nepozná prázdniny.“

— Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Reklama
Sigmund Freud foto
 Buddha foto

„Každý je sám sebe ochrancom, každý je sám sebe strojcom svojho vlastného zrodenia.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pr. n. l.

Jára Cimrman foto

„Život je najlepšou školou života.“

— Jára Cimrman česká románová postava národného hrdinu

Robert Kiyosaki foto
Albert Einstein foto
Michail Sergejevič Gorbačov foto

„Život je náročnejší než akákoľvek škola.“

— Michail Sergejevič Gorbačov generálny tajomník Komunistickej strany Sovietskeho zväzu 1931

Reklama
 Seneca foto

„Učíme sa pre život, nie pre školu.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pr. n. l.

Tomáš Garrigue Masaryk foto
Vincent Van Gogh foto
Quintus Horatius Flaccus foto
Reklama
 František z Assisi foto

„Je čudná vec slúžiť Bohu a mať smutnú a zádumčivú tvár.“

—  František z Assisi katolícky svätec a zakladateľ františkánskeho rádu 1182 - 1226

Konstantin Sergejevič Stanislavskij foto
Lech Przeczek foto
Ďalší