„Chudoba nie je hanba. Ani bohatstvo nie.“

—  Curt Goetz

Posledná aktualizácia 15. december 2019. História
Curt Goetz fotka
Curt Goetz26
nemecký herec 1888 - 1960

Podobné citáty

Franz Werfel fotka
Konfucius fotka

„Pod dobrou vládou je chudoba hanbou. Pod zlou vládou je ….“

—  Konfucius čínsky učiteľ, editor, politik a filozof -551 - -479 pred n. l.

Doris Day fotka
Henry Ward Beecher fotka
Dietrich Bonhoeffer fotka

„Nech je vaša chudoba naplnená Božím bohatstvom.“

—  Dietrich Bonhoeffer nemecký Lutheránsky pastor, teológ, antinacista 1906 - 1945

Lucius Apuleius fotka
Arthur Brisbane fotka

„Ľudia nemajú bohatstvo a chudobu v dome, ale v duši.“

—  Arthur Brisbane americký editor novín 1864 - 1936

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Roberto Gervaso fotka
Phaedrus fotka
Quintus Horatius Flaccus fotka
Mary Ward fotka
Xenofón fotka

„Bohatstvo a chudobu nemajú ľudia v dome, ale v duši.“

—  Xenofón staroveký grécky historik a filozof -430 - -354 pred n. l.

Phaedrus fotka
Gabriel Laub fotka

Súvisiace témy