Vierolomný priateľ, najnebezpečnejší nepriateľ.

—  Henry Fieldingnepriateľ priateľ

Podobné citáty