Nad obozretnosťou najlepších hláv často zvíťazí nežnosť najlepších sŕdc.

—  Henry Fielding
Podobné citáty