„Nad obozretnosťou najlepších hláv často zvíťazí nežnosť najlepších sŕdc.“

— Henry Fielding

Henry Fielding foto
Henry Fielding30
anglický románopisec a dramatik

Podobné citáty