„Trocha bolesti v láske je ako soľ do polievky: aby nám lepšie chutnala.“

Posledná aktualizácia 18. január 2019. História
Matthias Claudius fotka
Matthias Claudius14
nemecký básnik 1740 - 1815

Podobné citáty

Citát „Podel sa o svoj chlieb a bude chutnať lepšie. Podeľ sa o svoje šťastie a stane sa väčším.“
Jack London fotka
Citát „Neprosíme o šťastie, len o trochu menej bolesti.“
Charles Bukowski fotka
Robert Fulghum fotka
Peter Altenberg fotka
Dietmar von Aist fotka

„Láska bez bolesti neprežije.“

—  Dietmar von Aist nemecký básnik a skladateľ 1115 - 1171

Prisudzované výroky

Maurice Maeterlinck fotka

„Hlavným pokrmom lásky je bolesť.“

—  Maurice Maeterlinck belgický dramatik, básnik, esejista 1862 - 1949

Súvisiace témy