„Ak sa niekto dá poznaním odviesť od účasti na verejnom živote, nezrovnáva sa to s pojmom povinnosti, lebo cnosť sa môže uplatniť len praktickou činnosťou.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Podobné citáty

Marcus Tullius Cicero fotka
Charles Bukowski fotka
Sókratés fotka
Jean Hippolyte Giraudoux fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Gaius Julius Caesar fotka
Ján Pavol II. fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka
Raniero Cantalamessa fotka
Seneca fotka
François de La  Rochefoucauld fotka
Arthur Schopenhauer fotka
Mark Twain fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Émile Littré fotka

„Ten, kto sa che vážne uplatniť v živote, musí vždy konať tak, ako by mal dlho žiť, a správať sa tak, ako by mal čoskoro zomrieť.“

—  Émile Littré francúzsky lexikograf a filozof 1801 - 1881

Potvrdené výroky
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Buddha fotka

„Kto má cnosť a úsudok, plní si povinnosť, hovorí pravdu a správne robí svoju prácu, s tým sa spriatelí každý.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -563 - -483 pred n. l.

Hans Urs Von Balthasar fotka
Friedrich August von Hayek fotka

„Socialisti nie sú ochotní dať cudzincom to, čo hlásajú ako povinnosť voči spoluobčanom v existujúcich štátoch.“

—  Friedrich August von Hayek britský ekonóm a nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu 1899 - 1992

Prisudzované výroky
Zdroj: HAYEK, Friedrich August. Cesta do otroctví. 2. vyd. Brno : Společnost pro odbornou literaturu - Barrister & Principal, 2008. 215. ISBN 978-80-87029-32-9

Ján Pavol I. fotka

Súvisiace témy