Muhammad Al-Ghazali citáty

14   0

Muhammad Al-Ghazali

Dátum narodenia: 22. september 1917
Dátum úmrtia: 9. marec 1996

Muhammad Al-Ghazali bol islamský duchovný a učenec.

Citáty Muhammad Al-Ghazali


„Siedmou povinnosťou je ctiť si starých a milovať deti.“

„Dvadsiatou treťou povinnosťou je navštevovať hroby mŕtvych a modliť sa za nich, zamyslieť sa a myslieť na to, že šli napred a ty ich budeš nasledovať a budeš sa zdržiavať tam, kde oni teraz prebývajú.“


„Dvadsiatou prvou povinnosťou je navštíviť chorého aj vtedy, keď nie je tvojím priateľom, iba známym.“

„Dvadsiatou povinnosťou je, keď niekto musí kýchnuť, povedať: Nech je pochválený Boh.“

„Dvadsiatou druhou povinnosťou je ísť v sprievode za mŕtvolou človeka. Dobrým mravom je mlčať v pohrebnom sprievode a nesmiať sa, zamyslieť sa a myslieť na vlastnú smrť.“

„Desiatou povinnosťou je každému preukázať úctu, ktorá patrí jeho stavu. Tomu, kto má medzi ľuďmi vyššiu hodnosť, preukazuj vyššie pocty.“

„Trinástou povinnosťou je vyhýbať sa všetkému, čo by mohlo viesť k podozreniu, aby sme takto chránili srdce druhého pred zlými myšlienkami a jeho jazyk pred zlými rečami. Pretože každý, kto druhým ponúka príležitosť k hriechu, má podiel na hriechu.“

„Treťou povinnosťou je nepovyšovať sa v pýche nad nikoho iného, pretože Boh nenávidí namyslených.“


„Štvrtou povinnosťou je nepočúvať to, čo hovoria ohovárači. Počúvaj iba slovo počestných ľudí. Pretože ohovárači sú naničhodníci.“

„Šiestou povinnosťou je podľa možnosti robiť každému dobro a nerozlišovať medzi dobrými a zlými ľuďmi.“

„Šestnástou povinnosťou je chovať sa priateľsky a slušne a nenechať sa strhnúť k hrubostiam, keď sa stýkaš so zlými ľuďmi.“

„Sedemnástou povinnosťou je udržiavať styky s chudobnými a varovať sa styku s bohatými.“


„Ôsmou povinnosťou je ukazovať všetkým priateľskú tvár a každého priateľsky privítať.“

„Osemnástou povinnosťou je radostne naladiť srdce druhých a pomáhať im.“

Podobní autori