„Dedičstvo spočiatku rýchlo nadobudnuté nebýva nakoniec dobrodením.“

—  kniha Biblia

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. História

Podobné citáty

Galileo Galilei fotka

„Urážky sa zapisujú do mramoru, dobrodenia sa rýchlo zabúdajú.“

—  Galileo Galilei taliansky matematik, fyzik, filozof a astronóm 1564 - 1642

Henry David Thoreau fotka
Johann Kaspar Lavater fotka
Giovanni Guareschi fotka
Ambrose Bierce fotka

„Nie je pravda, že smrťou všetko končí. Potom ešte ostáva handrkovanie o dedičstvo.“

—  Ambrose Bierce americký editorialista, novinár, novelista, fabulista a satirik 1842 - 1914

Rudolf Augstein fotka
Šalamoun fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„15px Dobrodenie ja iba vtedy dobrodením, ak je obeťou.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky

„Najlepšie dedičstvo, ktoré môže dať rodič svojim deťom je niekoľko minút svojho času každý deň.“

—  Orlando Aloysius Battista kanadský chemik 1917 - 1995

The best inheritance a parent can give to his children is a few minutes of his time each day. (en)
Potvrdené výroky
Zdroj: LARIMORE, Walter L. God's Design for the Highly Healthy Child. Grand Rapids (Michigan) : Zondervan, 2005. 329 p. ISBN 03-1026-283-1. p. 53.

Robert Louis Stevenson fotka
Jozef Tomko fotka

„Aj na poli vzdelanosti my, malí Slováčkovia, môžeme čosi spraviť pre Európu a svet. Netreba ani veľké bohatstvo, ale treba priniesť naše ozajstné dedičstvo. Naše dedičstvo je čosi vzácne a my sme vystúpili na pôdu európsku vďaka viere. Tá naša viera je geniálna.“

—  Jozef Tomko slovenský kardinál a rímskokatolícky biskup 1924

Zdroj: [Kardinál Jozef Tomko: Aj my, malí Slováčkovia, môžeme čosi spraviť pre Európu a svet, krestandnes.cz, 2009-06-06, 2013-02-23, http://www.krestandnes.cz/article/kardinal-jozef-tomko-aj-my-mali-slovackovia-mozeme-cosi-spravit-pre-europu-a-svet/14821.htm]

Seneca fotka

„Nevďačník je ten, kto spláca dobrodenie bez úroku.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

William Congreve fotka
Seneca fotka

„Kto preukázal dobrodenie, nech mlčí; nech rozpráva ten, ktorý ich prijal.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Varianta: Kto dobrodenie preukázal, nech mlčí, hovoriť má, kto ho prijal.

Súvisiace témy