„Priateľstvo je ako vznešená vynikajúca láska, v ktorej k jednému človeku sa pripojí len jeden človek.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Aristoteles fotka
Aristoteles166
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f… -384 - -321 pred n. l.
Editovať

Podobné citáty

Friedrich Nietzsche fotka

„Láska k jednému človeku je barbarstvom, lebo jestvuje na úkor všetkých ostatných.“

—  Friedrich Nietzsche nemecký filozof, básnik, skladateľ, kultúrny kritik, a klasický filológ 1844 - 1900

Friedrich Schiller fotka
Svatý Tomáš Akvinský fotka

„Láska je priateľstvo človeka s Bohom.“

—  Svatý Tomáš Akvinský taliansky dominikánsky kňaz rímskokatolíckej cirkvi 1225 - 1274

Potvrdené výroky
Zdroj: MÜHS, Wilhelm: Slovom srdca, 365 myšlienok o láske. Bratislava: Nové mesto, 2000, s. 217. ISBN 80-85487-61-6

Wolfgang Amadeus Mozart fotka
Napoleon Bonaparte fotka

„Človek je ako ovca, pripojí sa vždy k prvému okoloidúcemu.“

—  Napoleon Bonaparte francúzsky panovník, vojenský a politický vodca 1769 - 1821

Prisudzované výroky

Friedrich Nietzsche fotka
Ignác z Loyoly fotka

„Jeden vzácny a vynikajúci čin ďaleko prevýši tisíc iných, obyčajných.“

—  Ignác z Loyoly katolícky svätec, zakladateľ Spoločnosti Ježišovej 1491 - 1556

Prisudzované výroky

Giordano Bruno fotka
Robert Fulghum fotka
F. Scott Fitzgerald fotka

„Naučme sa preukázať človeku priateľstvo, pokiaľ je živý, a nie až keď zomrie.“

—  F. Scott Fitzgerald americký románopisec a scenárista 1896 - 1940

Potvrdené výroky
Varianta: Naučme sa ukázať človeku priateľstvo, kým je živý, a nie až keď umrie.
Zdroj: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Thomas Fuller fotka
Nicolas Chamfort fotka

„Človek asi musí skôr pocítiť lásku, aby rozumel priateľstvu.“

—  Nicolas Chamfort francúzsky spisovateľ 1741 - 1794

Varianta: Človek musí pocítiť lásku, aby porozumel priateľstvu.

Nicolas Chamfort fotka
Fjodor Michajlovič Dostojevskij fotka
Gavril Romanovič Deržavin fotka
Françoise Sagan fotka
Tomáš Garrigue Masaryk fotka
Citát „Láska je priateľstvo s krídlami, priateľstvo láska bez nich.“
George Gordon Byron fotka

Súvisiace témy