„42. Nespoliehajte sa na najbližších, niekedy je cudzí bližší………..“

Upravil Mikail Nejms - ZMENASEBA. Posledná aktualizácia 8. október 2019. História

Podobné citáty

„Vlastné omyly sú nám bližšie ako cudzie pravdy.“

—  Pavol Strauss slovenský filozof, lekár a spisovateľ 1912 - 1994

Henrik Ibsen fotka
Lev Nikolajevič Tolstoj fotka
Pavel Kosorin fotka
Ján Kalinčiak fotka
Vladimír Iljič Lenin fotka

„Nevedomosť má bližšie k pravde ako predsudok.“

—  Vladimír Iljič Lenin ruský politik, viedol Októbrovú revolúciu 1870 - 1924

Prisudzované výroky

Aurelius Augustinus fotka

„Boh je nám bližšie ako my sami sebe.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Prisudzované výroky

Ľudovít Velislav Štúr fotka

„Každý je sám sebe najbližší.“

—  Ľudovít Velislav Štúr slovenský básnik, filozof, lingvista, publicista, politik a spisovateľ 1815 - 1856

Aristoteles fotka

„To je lepšie, čo je bližšie k najlepšiemu.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Prisudzované výroky

Marcus Terentius Varro Reatinus fotka

„Najbližší som sám sebe.“

—  Marcus Terentius Varro Reatinus staroveký latinský učenec -116 - -27 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

Victor Hugo fotka

„Najbližšie k všetkému stojí večnosť.“

—  Victor Hugo francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885

Prisudzované výroky

Pavel Kosorin fotka

„Pravica má k pravde bližšie, ale ľavica je rýchlejšia.“

—  Pavel Kosorin český humorista 1964

Prisudzované výroky, Pravda

Sókratés fotka

„Kto sa vie zbaviť prebytočného, je najbližšie k bohom.“

—  Sókratés klasický grécky filozof z Atén -470 - -399 pred n. l.

Prisudzované výroky