„11. Všetko vykonávajte s nadšením a láskou“

Upravil Mikail Nejms - ZMENASEBA. Posledná aktualizácia 8. október 2019. História

Podobné citáty

Wilhelm Von Humboldt fotka

„Všetko, čoho sa chopíme s nadšením a zápalom, je istým druhom lásky.“

—  Wilhelm Von Humboldt pruský filozof, vládny funkcionár, diplomat a zakladateľ univerzity v Berlíne 1767 - 1835

Jan Werich fotka
Fulton J. Sheen fotka
Theodor Fontane fotka
František Saleský fotka
Ambrose Bierce fotka
Citát „Na svete je jedna reč, ktorej všetci rozumejú. Je to jazyk nadšenia, vecí urobených s láskou a chuťou, túžbou dosiahnuť to, o čom snívame alebo čomu veríme.“
Paulo Coelho fotka
Marcus Fabius Quintilianus fotka

„Ľudí robí výrečnými nadšenie a sila ducha.“

—  Marcus Fabius Quintilianus staroveký rímsky rétor 35 - 96

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Antoine de Saint-Exupéry fotka
Napoleon Bonaparte fotka
Cher fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Winston Churchill fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Sri Chinmoy fotka

„Dokonalé šťastie je nadšenie bez očakávania.“

—  Sri Chinmoy indický spisovateľ a guru 1931 - 2007

Prisudzované výroky

Jean de La Bruyere fotka
Jean Paul fotka
Aurelius Augustinus fotka

Súvisiace témy