Vladimír Clementis citáty

Vladimír Clementis foto

3   1

Vladimír Clementis

Dátum narodenia: 20. september 1902
Dátum úmrtia: 3. december 1952

Vladimír Clementis bol slovenský politik, právnik, spisovateľ a prekladateľ.


„Clementis ku tradícii a Slovanstvu v povojnovom období: „Nastali nové časy. Čaká nás veľká slovanská budúcnosť. Plnia sa proroctvá a sny našich slovansky hovoriacich národovcov od Kollára, hlásateľa všeslovanskej literárnej vzájomnosti, cez Šafárika, všeslovansky orientovaného učenca, autora prvých všeslovanských literárnych dejín a Starožitností slovanských, cez jedinečné pokolenie štúrovcov a poštúrovcov až po naše dni,“ Clementis pri zakladaní Všeslovanského združenia v Bratislava“ 4.6.1945

„"Odhliadnúc od niekoľkých prestrelkov malo skôr romantický, než panslavisticky reakčný ráz... ideológie od Kollára naplnená duchom humanistickým a nie slovanským šovinizmom.“ DRUG, S. Stúrov program na našich zástavách. Davisti o štúrovcoch. Bratislava: Smena. 1990. ISBN 80-221-00800-3, s.111“

„Clementis ku tradícii v medzivojnovom období: „Nekričme prečo od tradície! Ale bližšie k životu a dnešku!“ DRUG, S. Stúrov program na našich zástavách. Davisti o štúrovcoch. Bratislava: Smena. 1990. ISBN 80-221-00800-3, s.19“

Podobní autori