Roger-comte De Bussy-Rabutin citáty

Roger-comte De Bussy-Rabutin foto

12   0

Roger-comte De Bussy-Rabutin

Dátum narodenia: 13. apríl 1618
Dátum úmrtia: 9. apríl 1693
Ďalšie mená: Roger Bussy-Rabutin

Roger de Rabutin, gróf z Bussy, zvaný Bussy-Rabutin bol spisovateľ, známy pre svoj zmysel pre humor a iróniu.


„Nemožno sa smiať, keď sme úplne bez peňazí.“

„Žena kladie v láske odpor len preto, že jej to ako v predohre robí dobre.“


„Treba mať dosť síl nato, aby sme pri umieraní povedali tie isté veci, ktoré by sme povedali pri dobrom zdraví.“

„Neprítomnosť je pre lásku tým, čím je [vietor pre oheň; malý oheň zahasí, veľký rozdúcha.“

„Nedočkavosť je neresť lásky.“

„Keď sa žena pred ostatnými pohŕdavo vyjadruje o nejakom muži, robí tak preto, aby zakryla, že je jeho milenkou.“

„Keď nemilujeme prílišne, nemilujeme dosť.“

„Je teda pravda, že nádej je jediný majetok tých, ktorí nemajú žiadny iný.“


„Byť dlho bez muža má pre ženu ten nepriaznivý vplyv, že stráca svoj názor na život.“

„Keď nemilujeme veľmi, nemilujeme dostatočne.“

„Ani žena tak nepatrí k mužovi, ako láska k umeniu.“

„Ako viete, Boh je obyčajne na strane veľkých eskadrón proti malým.“

Podobní autori