Marie de Sevigné citáty

Marie de Sevigné foto
1  1

Marie de Sevigné

Dátum narodenia:5. február 1626
Dátum úmrtia:17. apríl 1696
Ďalšie mená:Marie de Rabutin Chantal de Sévigné

Madame de Sévigné, celým menom Marie de Rabutin-Chantal, barónka de Sévigné, nazývaná aj markíza de Sévigné bola francúzska autorka listov, ktoré neskôr vyšli vo forme zbierky epištolí. Ich prvé vydanie v roku 1725 bolo tajné a obsahovalo 28 listov alebo ich výňatkov. V roku 1726 nasledovala druhá tajná edícia. Preto sa rozhodla vnučka madame de Sévigné, Pauline de Grignan, markíza de Simiane, vydať ich kompletnú zostavu. Poverila tým editora Denis-Mariusa Perrina z Aix-en-Provence. V rokoch 1734 – 1736 a medzi rokmi 1754 - 1772 publikoval 614 listov madame de Sévigné. Pauline de Grignan vyselektovala ich zostavu tak, aby boli vyňaté listy týkajúce sa osobného a rodinného života. Zvyšné listy sa stali objektom prepisovaní podľa aktuálneho vkusu tých čias.

Väčšina listov bola adresovaná dcére autorky, Françoise-Marguerite de Sévigné, komtese de Grignan. Písala ich 25 rokov v rytme dva až tri listy týždenne. Zo začiatku, pred vydajom jej dcéry, si však písala so svojím bratancom de Sévigné. Tieto listy patria k najzábavnejším. Listy sú tvorené v kultivovanej dobovej francúzštine, reflektujú rôzne udalosti v parížskych salónoch a dotýkajú sa aj historických udalostí . Z ich znenia vyplýva vzťah autorky voči kresťanskej viere, prejavujú sa u nej idey jansenizmu. Písala aj o drobných reáliách vtedajšieho života, čím podala dosť ucelený obraz doby panovania Ľudovíta XIV.

Listy madame de Sévigné boli vo svojej dobe vysoko hodnotené pre ich humor a sviežosť.

Citáty Marie de Sevigné

Dnešné výročie
Joyce Brothers foto
Joyce Brothers1
1927 - 2013
Alphonse Allais foto
Alphonse Allais7
francúzsky spisovateľ a humorista 1854 - 1905
James Anthony Froude foto
James Anthony Froude2
anglický historik, spisovateľ, autor životopisov a redakt... 1818 - 1894
Paul Dirac foto
Paul Dirac1
teoretický fyzik 1902 - 1984
Ďalšie 2 dnešné výročie
Podobní autori
Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort61
francúzsky spisovateľ
Joseph Fouché foto
Joseph Fouché4
francúzsky štátnik
Victor Hugo foto
Victor Hugo83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Paul Géraldy foto
Paul Géraldy14
francúzsky spisovateľ
Simone Weil foto
Simone Weil1
francúzska filozofka, kresťanská mystička a sociálna akti...
Raymond Radiguet foto
Raymond Radiguet1
francúzsky spisovateľ
Gilbert Cesbron9
francúzsky spisovateľ
Jean Anouilh foto
Jean Anouilh41
francúzsky dramatik
Jean Racine foto
Jean Racine2
francúzsky dramatik
Alfred De Musset foto
Alfred De Musset23
francúzsky spisovateľ