Marie de Sevigné citáty

Marie de Sevigné foto
1  1

Marie de Sevigné

Dátum narodenia: 5. február 1626
Dátum úmrtia: 17. apríl 1696
Ďalšie mená:Marie de Rabutin Chantal de Sévigné

Reklama

Madame de Sévigné, celým menom Marie de Rabutin-Chantal, barónka de Sévigné, nazývaná aj markíza de Sévigné bola francúzska autorka listov, ktoré neskôr vyšli vo forme zbierky epištolí. Ich prvé vydanie v roku 1725 bolo tajné a obsahovalo 28 listov alebo ich výňatkov. V roku 1726 nasledovala druhá tajná edícia. Preto sa rozhodla vnučka madame de Sévigné, Pauline de Grignan, markíza de Simiane, vydať ich kompletnú zostavu. Poverila tým editora Denis-Mariusa Perrina z Aix-en-Provence. V rokoch 1734 – 1736 a medzi rokmi 1754 - 1772 publikoval 614 listov madame de Sévigné. Pauline de Grignan vyselektovala ich zostavu tak, aby boli vyňaté listy týkajúce sa osobného a rodinného života. Zvyšné listy sa stali objektom prepisovaní podľa aktuálneho vkusu tých čias.

Väčšina listov bola adresovaná dcére autorky, Françoise-Marguerite de Sévigné, komtese de Grignan. Písala ich 25 rokov v rytme dva až tri listy týždenne. Zo začiatku, pred vydajom jej dcéry, si však písala so svojím bratancom de Sévigné. Tieto listy patria k najzábavnejším. Listy sú tvorené v kultivovanej dobovej francúzštine, reflektujú rôzne udalosti v parížskych salónoch a dotýkajú sa aj historických udalostí . Z ich znenia vyplýva vzťah autorky voči kresťanskej viere, prejavujú sa u nej idey jansenizmu. Písala aj o drobných reáliách vtedajšieho života, čím podala dosť ucelený obraz doby panovania Ľudovíta XIV.

Listy madame de Sévigné boli vo svojej dobe vysoko hodnotené pre ich humor a sviežosť.

Podobní autori

Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort61
francúzsky spisovateľ
Joseph Fouché foto
Joseph Fouché4
francúzsky štátnik
Victor Hugo foto
Victor Hugo83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Alphonse De Lamartine foto
Alphonse De Lamartine2
francúzsky spisovateľ, básnik a politik
Charles de Gaulle foto
Charles de Gaulle23
18. prezident Francúzskej republiky
Milan Kundera foto
Milan Kundera11
český spisovateľ, autor českej a francúzskej literatúry
Jean Racine foto
Jean Racine2
francúzsky dramatik
Alexandre Mladší Dumas foto
Alexandre Mladší Dumas3
francúzsky spisovateľ a dramatik, syn rovnomenného spisov...
Marcel Pagnol foto
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska
Maximilien Robespierre foto
Maximilien Robespierre1
francúzsky revolučný politik

Citáty Marie de Sevigné

Reklama

„The fashion of liking Racine will pass away like that of coffee.“

— Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné
According to Voltaire, Letters (Jan. 29, 1690), who connected two remarks of hers to make the phrase; one from a letter March 16, 1679, the other, March 10, 1672. La Harpe reduced the mot to "Racine passera comme le café?"

Dnešné výročie
Romano Guardini foto
Romano Guardini49
nemecký teológ a kňaz 1885 - 1968
Jaroslav Vrchlický foto
Jaroslav Vrchlický13
český básnik, dramatik, publicista a prekladateľ 1853 - 1912
 Molière foto
Molière69
francúzsky dramatik a herec 1622 - 1673
Heinrich Heine foto
Heinrich Heine57
nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856
Ďalších 22 dnešných výročie
Podobní autori
Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort61
francúzsky spisovateľ
Joseph Fouché foto
Joseph Fouché4
francúzsky štátnik
Victor Hugo foto
Victor Hugo83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Alphonse De Lamartine foto
Alphonse De Lamartine2
francúzsky spisovateľ, básnik a politik
Charles de Gaulle foto
Charles de Gaulle23
18. prezident Francúzskej republiky