Marie de Sevigné citátov

Marie de Sevigné fotka
1   1

Marie de Sevigné

Dátum narodenia: 5. február 1626
Dátum úmrtia: 17. apríl 1696
Ďalšie mená:Marie de Rabutin Chantal de Sévigné

Reklama

Madame de Sévigné, celým menom Marie de Rabutin-Chantal, barónka de Sévigné, nazývaná aj markíza de Sévigné bola francúzska autorka listov, ktoré neskôr vyšli vo forme zbierky epištolí. Ich prvé vydanie v roku 1725 bolo tajné a obsahovalo 28 listov alebo ich výňatkov. V roku 1726 nasledovala druhá tajná edícia. Preto sa rozhodla vnučka madame de Sévigné, Pauline de Grignan, markíza de Simiane, vydať ich kompletnú zostavu. Poverila tým editora Denis-Mariusa Perrina z Aix-en-Provence. V rokoch 1734 – 1736 a medzi rokmi 1754 - 1772 publikoval 614 listov madame de Sévigné. Pauline de Grignan vyselektovala ich zostavu tak, aby boli vyňaté listy týkajúce sa osobného a rodinného života. Zvyšné listy sa stali objektom prepisovaní podľa aktuálneho vkusu tých čias.

Väčšina listov bola adresovaná dcére autorky, Françoise-Marguerite de Sévigné, komtese de Grignan. Písala ich 25 rokov v rytme dva až tri listy týždenne. Zo začiatku, pred vydajom jej dcéry, si však písala so svojím bratancom de Sévigné. Tieto listy patria k najzábavnejším. Listy sú tvorené v kultivovanej dobovej francúzštine, reflektujú rôzne udalosti v parížskych salónoch a dotýkajú sa aj historických udalostí . Z ich znenia vyplýva vzťah autorky voči kresťanskej viere, prejavujú sa u nej idey jansenizmu. Písala aj o drobných reáliách vtedajšieho života, čím podala dosť ucelený obraz doby panovania Ľudovíta XIV.

Listy madame de Sévigné boli vo svojej dobe vysoko hodnotené pre ich humor a sviežosť.

Podobní autori

Nicolas Chamfort fotka
Nicolas Chamfort58
francúzsky spisovateľ
Joseph Fouché fotka
Joseph Fouché4
francúzsky štátnik
Victor Hugo fotka
Victor Hugo80
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Alphonse De Lamartine fotka
Alphonse De Lamartine2
francúzsky spisovateľ, básnik a politik
Charles de Gaulle fotka
Charles de Gaulle20
18. prezident Francúzskej republiky
Milan Kundera fotka
Milan Kundera12
český spisovateľ, autor českej a francúzskej literatúry
Jean Racine fotka
Jean Racine2
francúzsky dramatik
Alexandre Mladší Dumas fotka
Alexandre Mladší Dumas3
francúzsky spisovateľ a dramatik, syn rovnomenného spisov...
Marcel Pagnol fotka
Marcel Pagnol10
románopisec, dramatik a filmár z Francúzska
Sarah Bernhardt fotka
Sarah Bernhardt11
francúzska divadelná a filmová herečka

Citáty Marie de Sevigné

Reklama

„The fashion of liking Racine will pass away like that of coffee.“

—  Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné
According to Voltaire, Letters (Jan. 29, 1690), who connected two remarks of hers to make the phrase; one from a letter March 16, 1679, the other, March 10, 1672. La Harpe reduced the mot to "Racine passera comme le café?"

Dnešné výročie
Tomáš Janovic fotka
Tomáš Janovic55
slovenský básnik, dramatik, spisovateľ a textár 1937
Charles Aznavour fotka
Charles Aznavour20
francúzsko-arménsky spevák a diplomat 1924
Victor Hugo fotka
Victor Hugo80
francúzsky básnik, prozaik a dramatik 1802 - 1885
Jiří Mahen fotka
Jiří Mahen2
český básnik, dramatik, knihovník, bookwriter a spisovateľ 1882 - 1939
Ďalších 23 výročí
Podobní autori
Nicolas Chamfort fotka
Nicolas Chamfort58
francúzsky spisovateľ
Joseph Fouché fotka
Joseph Fouché4
francúzsky štátnik
Victor Hugo fotka
Victor Hugo80
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Alphonse De Lamartine fotka
Alphonse De Lamartine2
francúzsky spisovateľ, básnik a politik
Charles de Gaulle fotka
Charles de Gaulle20
18. prezident Francúzskej republiky