Marie de Sevigné citáty

Marie de Sevigné foto
1  1

Marie de Sevigné

Dátum narodenia: 5. február 1626
Dátum úmrtia: 17. apríl 1696
Ďalšie mená:Marie de Rabutin Chantal de Sévigné

Reklama

Madame de Sévigné, celým menom Marie de Rabutin-Chantal, barónka de Sévigné, nazývaná aj markíza de Sévigné bola francúzska autorka listov, ktoré neskôr vyšli vo forme zbierky epištolí. Ich prvé vydanie v roku 1725 bolo tajné a obsahovalo 28 listov alebo ich výňatkov. V roku 1726 nasledovala druhá tajná edícia. Preto sa rozhodla vnučka madame de Sévigné, Pauline de Grignan, markíza de Simiane, vydať ich kompletnú zostavu. Poverila tým editora Denis-Mariusa Perrina z Aix-en-Provence. V rokoch 1734 – 1736 a medzi rokmi 1754 - 1772 publikoval 614 listov madame de Sévigné. Pauline de Grignan vyselektovala ich zostavu tak, aby boli vyňaté listy týkajúce sa osobného a rodinného života. Zvyšné listy sa stali objektom prepisovaní podľa aktuálneho vkusu tých čias.

Väčšina listov bola adresovaná dcére autorky, Françoise-Marguerite de Sévigné, komtese de Grignan. Písala ich 25 rokov v rytme dva až tri listy týždenne. Zo začiatku, pred vydajom jej dcéry, si však písala so svojím bratancom de Sévigné. Tieto listy patria k najzábavnejším. Listy sú tvorené v kultivovanej dobovej francúzštine, reflektujú rôzne udalosti v parížskych salónoch a dotýkajú sa aj historických udalostí . Z ich znenia vyplýva vzťah autorky voči kresťanskej viere, prejavujú sa u nej idey jansenizmu. Písala aj o drobných reáliách vtedajšieho života, čím podala dosť ucelený obraz doby panovania Ľudovíta XIV.

Listy madame de Sévigné boli vo svojej dobe vysoko hodnotené pre ich humor a sviežosť.

Citáty Marie de Sevigné

Reklama

„The fashion of liking Racine will pass away like that of coffee.“

— Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné
According to Voltaire, Letters (Jan. 29, 1690), who connected two remarks of hers to make the phrase; one from a letter March 16, 1679, the other, March 10, 1672. La Harpe reduced the mot to "Racine passera comme le café?"

Dnešné výročie
Heinrich Heine foto
Heinrich Heine56
nemecký básnik, novinár, esejista a literárny kritik 1797 - 1856
Werner Von Siemens foto
Werner Von Siemens2
nemecký vynálezca a priemyselník 1816 - 1892
Christian Friedrich Hebbel foto
Christian Friedrich Hebbel77
nemecký básnik a dramatik 1813 - 1863
Samuel Johnson foto
Samuel Johnson38
anglický spisovateľ 1709 - 1784
Ďalšie 3 dnešné výročie
Podobní autori
Nicolas Chamfort foto
Nicolas Chamfort61
francúzsky spisovateľ
Joseph Fouché foto
Joseph Fouché4
francúzsky štátnik
Victor Hugo foto
Victor Hugo83
francúzsky básnik, prozaik a dramatik
Jean Racine foto
Jean Racine2
francúzsky dramatik
Jean Anouilh foto
Jean Anouilh41
francúzsky dramatik
Gilbert Cesbron9
francúzsky spisovateľ
Paul Géraldy foto
Paul Géraldy14
francúzsky spisovateľ
Raymond Radiguet foto
Raymond Radiguet1
francúzsky spisovateľ
Simone Weil foto
Simone Weil1
francúzska filozofka, kresťanská mystička a sociálna akti...
Alphonse De Lamartine foto
Alphonse De Lamartine2
francúzsky spisovateľ, básnik a politik