Johann Nepomuk Nestroy citáty

Johann Nepomuk Nestroy foto

22   3

Johann Nepomuk Nestroy

Dátum narodenia: 7. december 1801
Dátum úmrtia: 25. máj 1862

Johann Nepomuk Eduard Ambrosius Nestroy bol rakúsky operný herec.


„Krása pominie, hlúposť je večná!“

„Ženatí muži žijú vraj dlhšie, alebo sa im to len tak zdá.“


„Dôvodov na rozvod sa nájde vždy dosť, len keď je dobrá vôľa.“

„Feničania vymysleli peniaze, ale prečo tak málo ?“

„Každá žena pokladá svoje meno, ak ho vyslovíš ohnivo, za najkrajší, najduchaplnejší prejav.“

„Keď kočiš dobre vidí, môže prísť do cieľa aj so slepým koňom.“

„Manželstvo je uzavreté na nebi, preto si tento stav žiada nadpodzemskú trpezlivosť.“

„Myslím si o každom človeku to najhoršie. I o sebe. A zmýlil som sa len málokedy.“


„Nemať peniaze núti ku všetkému.“

„O každom človeku si myslím to najhoršie. Aj o sebe. A zmýlil som sa len málokedy.“

„Pesimista je človek, ktorý sa bojí, že všetci sú takí darebáci ako on.“

„Predsa nebudete tvrdiť, že zmluvy sú na to, aby sa dodržiavali? Mali by ste nabudúce viac čítať noviny.“


„Výhodou starého mládenca je, že si môže navliekať ponožky, ktorým koncom chce.“

„Trpezlivosť - čertovské slovo! - V slovníku zamilovaných je nenájdeš.“

„Veľmi nadávať začnú ženy až vtedy, keď zostarnú. Keď sú mladé, zamlčia nám toho až príliš.“

„Vyskytne sa niekedy geniálne srdce, ktoré predchádza udalostiam a nájde si náhradu dávno pred stratou.“

Podobní autori