Agathias Scholastikos citáty

Agathias Scholastikosfoto

2  0

Agathias Scholastikos

Dátum narodenia:536
Dátum úmrtia:582

Agathias alebo Agatias nazývaný Scholastikos bol byzantský spisovateľ, historik a právnik. Ako historik je autoritou na obdobie panovania cisára Justiniána a je často citovaný cirkevnými historikmi.

Zaoberal sa písaním análov súdobých udalostí v Byzantskej ríši, bojmi cisára Justiniána s Gótmi, Frankami, Vandalmi, Peržanmi a Hunmi.

Citáty Agathias Scholastikos


Podobní autori