„Čestná smrť je lepšia ako nečestný život.“

—  Aischylos

Prisudzované výroky

Posledná aktualizácia 21. máj 2020. Histórie
Aischylos fotka
Aischylos18
staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Podobné citáty

Publius Cornelius Tacitus fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Krátky čas života je dostatočne dlhý k dobrému a častnému životu.
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

George Bernard Shaw fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Nikoho nemožno pripraviť o čestný život, ak sa oň nepripraví sám.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: Sfinga křížovka 5/2008

Marcus Tullius Cicero fotka
Dalajláma fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Sókratés fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Citát „Lepší krátky život ako dlhá smrť.“
Alberto Moravia fotka
Gabriel Laub fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Smrť je lepšia ako otroctvo.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Gaius Julius Caesar fotka
Seneca fotka

„Najlepšiu smrť má ten, koho keď umiera, oplakávajú svoji.“

—  Seneca rímsky stoický filozof, štátnik a dramatik -4 - 65 pred n. l.

Seneca starší fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

Súvisiace témy