„Čestná smrť často zdobí aj hanebný život.“

Posledná aktualizácia 27. máj 2016. Histórie
Témy
smrt, život
Marcus Tullius Cicero fotka
Marcus Tullius Cicero421
rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Podobné citáty

Aischylos fotka

„Čestná smrť je lepšia ako nečestný život.“

—  Aischylos staroveký aténsky dramatik -525 - -456 pred n. l.

Prisudzované výroky

Publius Cornelius Tacitus fotka
Menandros fotka

„Nie je strašná smrť, len smrť hanebná.“

—  Menandros grécky dramatik -342 - -291 pred n. l.

Marcus Tullius Cicero fotka

„Smrť na úteku je hanebná, pri víťazstve slávna.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Varianta: Na úteku je smrť hanebná, vo víťazstve slávna.

Axel Munthe fotka
William Shakespeare fotka
Henry Fielding fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Krátky čas života je dostatočne dlhý na dobrý a čestný život.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Prisudzované výroky
Varianta: Krátky čas života je dostatočne dlhý k dobrému a častnému životu.
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

George Bernard Shaw fotka
Seneca starší fotka
Ralph Waldo Emerson fotka

„Nikoho nemožno pripraviť o čestný život, ak sa oň nepripraví sám.“

—  Ralph Waldo Emerson americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882

Prisudzované výroky
Zdroj: Porovnaj: Sfinga křížovka 5/2008

Francis Bacon fotka

„Často som rozmýšľal o smrti a považujem ju za najmenšie zo všetkých ziel.“

—  Francis Bacon anglický filozof, štátnik, vedec, právnik a autor 1561 - 1626

Konfucius fotka
Marie von Ebner-Eschenbach fotka
Ralph Waldo Emerson fotka
Dalajláma fotka
Henry De Montherlant fotka
Marcus Tullius Cicero fotka
Lucian Blaga fotka
Langston Hughes fotka

Súvisiace témy