„Často sa hovorí, že nie smrť je strašná, ale umieranie.“

— Henry Fielding

Henry Fielding foto
Henry Fielding30
anglický románopisec a dramatik

Podobné citáty