„Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou. Je spojené s námahou a nutnosťou.“

 Aristoteles fotka
Aristoteles167
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej... -384 - -322 pred n. l.
Reklama

Podobné citáty

 Aristoteles fotka

„Učenie nie je detská hra; nemôžeme sa učiť bez bolesti.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Robert Baden-Powell fotka
Reklama
Dr. Seuss fotka

„Obávam sa, že niekedy budete hrať aj osamelé hry. Hry, ktoré nemôžete vyhrať, pretože budete hrať proti vám.“

—  Dr. Seuss 1904 - 1991

Original: I'm afraid that sometimes you'll play lonely games too. Games you can't win 'cause you'll play against you.
 Erasmus Rotterdamský fotka
Gordon Neufeld fotka

„Deti sa učia najlepšie, keď majú radi svojho učiteľa a myslia si, že ich učiteľ má rád.“

—  Gordon Neufeld 1947

Original: Children learn best when they like their teacher and they think their teacher likes them.
Vlado Javorský fotka
Citát „Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“
George Santayana fotka

„Dieťa vzdelávané iba školou je nevzdelané dieťa.“

—  George Santayana španielsko-americký filozof 20.storočia spájaný s pragmatizmom 1863 - 1952

Stefan Molyneux fotka
Reklama
Oscar Wilde fotka
Elbert Hubbard fotka

„Človek, ktorý nemá žiadne problémy, vypadol z hry života.“

—  Elbert Hubbard americký spisovateľ, nakladateľ, výtvarník a filozof 1856 - 1915

Reklama
Christopher Morley fotka

„Človek musí hrať sám so sebou nejakú hru, aby mu nebolo smutno.“

—  Christopher Morley americký novinár, románopisec, esejista a básnik 1890 - 1957

Marcel Achard fotka
Alexander Roda Roda fotka
Albert Einstein fotka

„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalšie