„Učenie nie je detská hra; nemôžeme sa učiť bez bolesti.“

Originál

Learning is not child's play; we cannot learn without pain.

Posledná aktualizácia 30. apríl 2019. Histórie
Aristoteles fotka
Aristoteles166
klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej f… -384 - -321 pred n. l.

Podobné citáty

Ján Buzássy fotka
Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Aristoteles fotka

„Z vyučovania sa nemá robiť hra, lebo učenie nie je pre deti hrou. Je spojené s námahou a nutnosťou.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -321 pred n. l.

Prisudzované výroky

Miguel De Unamuno Y Jugo fotka
Anatole France fotka
Johann Wolfgang von Goethe fotka
Immanuel Kant fotka
Robert Baden-Powell fotka

„Skautský učiteľ učí chlapcov hrať hru tak, že hrá aj on.“

—  Robert Baden-Powell britský vojak, spisovateľ a zakladateľ skautského hnutia 1857 - 1941

Samuel Butler fotka
Michel De Montaigne fotka
Lao-c' fotka
Chalíl Džibrán fotka
Alexander Sergejevič Puškin fotka
Albert Einstein fotka

„Od učenia ešte nikto nezomrel, ale načo riskovať.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Súvisiace témy