„Človek robí, čo musí - napriek dôsledkom svojho konania, napriek prekážkam, nebezpečenstvám a ťažkostiam - v tom spočíva základ celej morálky.“

Potvrdené výroky
Zdroj: EXLEY, HELEN: Večné hodnoty. Bratislava: Slovart, 2005. ISBN 80-8085-025-9

Prevzaté z Wikiquote. Posledná aktualizácia 21. máj 2020. História
John Fitzgerald Kennedy fotka
John Fitzgerald Kennedy19
americký politik, 35. prezident Spojených štátov 1917 - 1963

Podobné citáty

John Fitzgerald Kennedy fotka
Stefan Garczyňski fotka
Gabriel Laub fotka
Arthur Schopenhauer fotka

„Súcit je základom morálky.“

—  Arthur Schopenhauer nemecký filozof 1788 - 1860

Karel Čapek fotka
Pius XII. fotka
Bertrand Russell fotka
John Barrymore fotka
Paul Valéry fotka

„Ťažkosť našej doby spočíva v tom, že budúcnosť už nie je tá, čo bývala.“

—  Paul Valéry francúzsky básnik, esejista a filozof 1871 - 1945

Potvrdené výroky
Zdroj: [9]

Marcus Terentius Varro Reatinus fotka

„Veľký a pamätihodný čin sa nerobí bez nebezpečenstva.“

—  Marcus Terentius Varro Reatinus staroveký latinský učenec -116 - -27 pred n. l.

Prisudzované výroky
Zdroj: [LENČOVÁ, Žofia.: Perly antiky. Ostrava: Knižní expres, 1997 ISBN 80-902272-7-9]

Sókratés fotka
Karl Barth fotka
Albert Einstein fotka
Saadí fotka
Sarah Bernhardt fotka

„Až prekážky robia lásku zaujímavou.“

—  Sarah Bernhardt francúzska divadelná a filmová herečka 1844 - 1923

„Ozajstné bohatstvo človeka spočíva v tom, čo dobré robí vo svete.“

—  Ernest Haskins

Prisudzované výroky
Zdroj: [EXLEY, Helen.: Cesty múdrosti. Bratislava: Slovart, 2006 ISBN 80-8085-143-3]

George Thomas Moore fotka
Blaise Pascal fotka

Súvisiace témy