„Nechováme sa k chudobným ako k naším smetiakom, kde dávame všetko čo nepotrebujeme alebo nemôžeme zjesť?... Delíme sa s chudobnými tak ako sa Ježiš rozdelil so mnou?“

—  Matka Tereza

 Matka Tereza foto
Matka Tereza157
rímsko-katolícka mníška 1910 - 1997

Podobné citáty