„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Témy
pán, slovo, stan
Panna Mária fotka
Panna Mária1
ježišova matka
Reklama

Podobné citáty

Martin Luther fotka

„Tu stojím, ináč nemôžem, tak mi Pán Boh pomáhaj.“

—  Martin Luther nemecký mních, kňaz a profesor teológie, kľúčová postava v protestantskej reformácii 1483 - 1546

Bertolt Brecht fotka
Reklama
Mary Ward fotka

„Never slovám, ak za nimi nestoja skutky.“

—  Mary Ward anglická svätica 1585 - 1645

Milan Kupecký fotka
Daphne Du Maurier fotka
Flannery O’Connor fotka

„Myseľ slúži najlepšie, keď je zakotvená v Božom Slove. Neexistuje teda žiadne nebezpečenstvo stať sa intelektuálnym bez integrity ...“

—  Flannery O’Connor 1925 - 1964

Original: The mind serves best when it's anchored in the Word of God. There is no danger then of becoming an intellectual without integrity...
Reklama
Clive Staples Lewis fotka
 Tereza z Avily fotka
Daniel Lipšic fotka

„Pán Slota ja na Vašu úroveň ťažko klesnem, takže to nebudem komentovať.“

—  Daniel Lipšic slovenský minister spravodlivosti, minister vnútra SR 1973

Mary Ward fotka
Reklama
Ján Slota fotka
Robert Fico fotka
Jiří Faltus fotka
Alphonse Allais fotka
Ďalšie