Panna Mária citáty

Panna Mária foto

1   2

Panna Mária

Panna Mária, manželka tesára Jozefa z Nazaretu, je podľa kresťanskej viery matkou Ježiša Krista, druhej božskej osoby a syna Boha Otca.„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“