„Tajomstvo vzdelávania je rešpekt voči študentovi.“

Ralph Waldo Emerson fotka
Ralph Waldo Emerson181
americký filozof, esejista a básnik 1803 - 1882
Reklama

Podobné citáty

Jacob Bronowski fotka
Alexandr Isajevič Solženicyn fotka

„Vzdelávanie vás neurobí múdrejšími.“

—  Alexandr Isajevič Solženicyn ruský spisovateľ, disident, držiteľ nobelovej ceny za literatúru 1918 - 2008

Original: Education doesn't make you smarter.
Reklama
Jan Amos Komenský fotka

„Z ľudského vzdelávania sa nevymyká nič, iba nečlovek.“

—  Jan Amos Komenský učiteľ, pedagóg, filozof a spisovateľ 1592 - 1670

Tomáš Halík fotka

„Oddanosť pravde musí byť spojená s rešpektom ku slobode.“

—  Tomáš Halík český filozof, psychológ, religionista, sociológ, teológ a rímskokatolícky kňaz 1948

Will Durant fotka

„Vzdelávanie je sústavné objavovanie našej vlastnej nevedomosti.“

—  Will Durant americký historik, filozof a spisovateľ 1885 - 1981

Original: Education is a progressive discovery of our own ignorance.
Jim Rohn fotka
Ulrich Erckenbrecht fotka
John Dewey fotka

„Ak učíme dnešných študentov, ako sme to učili včera, okradneme ich o zajtrajšok.“

—  John Dewey 1859 - 1952

Original: If we teach today’s students as we taught yesterday’s, we rob them of tomorrow.
Reklama
Richard Branson fotka
Oscar Wilde fotka
Reklama
 Aristoteles fotka

„Vzdelávanie mysle bez vzdelávanie srdce nie je žiadne vzdelávanie.“

—  Aristoteles klasický grécky filozof, žiak Plata a zakladateľ západnej filozofie -384 - -322 pred n. l.

Original: Educating the mind without educating the heart is no education at all.
Isaac Asimov fotka
Dale Carnegie fotka

„Ľudia zaplatia viac, aby boli pobavení, než vzdelávania.“

—  Dale Carnegie americký spisovateľ a prednášajúci 1888 - 1955

Original: People will pay more to be entertained than educated.
Citát „Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“
Albert Einstein fotka

„Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.“

—  Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalšie