Radosť vyplýva zo srdca, ktoré sa cíti byť milované Bohom a ktoré miluje Pána.

—  Ján Pavol II.
Podobné citáty