Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherne vydanie.

—  Hans Christian Andersen



kniha rok knihy krása príroda

Podobné citáty