Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.

—  Johann Wolfgang von Goethekniha obsah stránka jedlo knihy príroda

Podobné citáty