„Príroda je jediná kniha, ktorá na všetkých stránkach ponúka zaujímavý obsah.“

— Johann Wolfgang von Goethe

Johann Wolfgang von Goethe foto
Johann Wolfgang von Goethe435
nemecký spisovateľ, výtvarník a politik

Podobné citáty