„Pravdepodobne najvýznamnejšia sociálna pomoc, ktorá môže byť poskytnutá kýmkoľvek pre túto zem a pre ľudstvo, je vytvorenie rodiny.“

— George Bernard Shaw

George Bernard Shaw photo
George Bernard Shaw241
írsky dramatik 1856 - 1950
Reklama

Podobné citáty

Jan Amos Komenský photo
Mahátma Gándhí photo
Reklama
 Hippokratés photo
Michel De Montaigne photo

„Osoh z priateľskej pomoci je pomoc sama.“

— Michel De Montaigne francúzsky autor, humanistický filozof, štátnik 1533 - 1592

Maxim Gorkij photo
Ignác z Loyoly photo
Michail Sergejevič Gorbačov photo
Jan Werich photo
Reklama
 Buddha photo

„Hľadajte záchranu len v pravde, nehľadajte pomoc u nikoho, okrem seba.“

—  Buddha nepálsky duchovný učiteľ na ktorého učení bol založený Budhizmus -566 - -483 pr. n. l.

Charles Baudelaire photo
Giacomo Casanova photo
Jean Maria Vianney photo
Reklama
Francois Fénelon photo
 Platón photo
 Terezie z Lisieux photo
Albert Einstein photo

„Tak dlho, ako tu bude ľudstvo, tu budú aj vojny.“

— Albert Einstein nemecko-americký fyzik a zakladateľ teórie relativity 1879 - 1955

Ďalšie