„Aj keby sa človek všetkého nasýtil, lásky sa nenasýti.“

—  Božena Němcová, Potvrdené výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]
Božena Němcová fotka
Božena Němcová35
česká spisovateľka 1820 - 1862

Podobné citáty

Homér fotka

„Človek sa nasýti všetkého, i lásky.“

—  Homér staroveký grécky autor eposov Ilias a Odysea

Homér fotka
Marcus Tullius Cicero fotka

„Žiaľu sa človek rýchlo nasýti.“

—  Marcus Tullius Cicero rímsky filozof a štátnik -106 - -43 pred n. l.

Gotthold Ephraim Lessing fotka
Jan Werich fotka

„Človek, ktorý vie nasýtiť dušu, nie je zlým človekom.“

—  Jan Werich český herec, dramatik a spisovateľ 1905 - 1980
Prisudzované výroky, Člověk, který umí nasytit duši, není zlý člověk.

Ivan Vyskočil fotka
Matka Tereza fotka
Mahátma Gándhí fotka

„Keby sa človek vzdal všetkého, čo má, naozaj by všetci vlastnili všetky poklady sveta.“

—  Mahátma Gándhí vodca indického nacionalizmu počas britskej nadvlády nad Indiou 1869 - 1948

Karel Čapek fotka
Aurelius Augustinus fotka

„Koreňom všetkého dobra je láska.“

—  Aurelius Augustinus ranokresťanské teológ a filozof 354 - 430

Dominique Vivant fotka

„V láske si človek počína ako dieťa, ktoré sa chce dotýkať všetkého, čo vidí a rozbije všetko, čoho sa dotkne.“

—  Dominique Vivant francúzsky umelec, spisovateľ, diplomat, spisovateľ a archeológ 1747 - 1825
Prisudzované výroky

Jaromír John fotka

„Zo všetkého, čo je večné, je láska najkratšia.“

—  Jaromír John český publicista, bookwriter, spisovateľ a vedecký spisovateľ 1882 - 1952

Edith Stein fotka

„Láska je to najslobodnejšie zo všetkého, čo existuje.“

—  Edith Stein židovsko-nemecká mníška, teologička a filozofka 1891 - 1942
Prisudzované výroky

Citát „Keď človek nič nežiada, má zo všetkého darček.“
Erich Maria Remarque fotka
Robert Kiyosaki fotka
Ján Pavol II. fotka
Romain Rolland fotka
Marlene Dietrich fotka

„Žena je schopná všetkého zlého z lásky, nie z nenávisti.“

—  Marlene Dietrich nemecko-americká herečka a speváčka 1901 - 1992
Prisudzované výroky

Jean Paul Sartre fotka

„Človek nie je súhrnom toho, čo má, ale súhrnom všetkého, čo ešte nemá a čo ešte môže dosiahnuť.“

—  Jean Paul Sartre francúzskya existenciálny filozof, dramatik, prozaik, scenárista, politický aktivista, autor životopisov a literárny kr… 1905 - 1980
Prisudzované výroky, Source: [KOTRMANOVÁ, Milada.: Perly ducha. Ostrava: Knižní expres, 1996 ISBN 80-902272-1-X]

Isokratés fotka

„Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Etiam egestas wisi a erat. Morbi imperdiet, mauris ac auctor dictum.“

x