„Ak to, čo chceš povedať, nie je pravdivé, dobré ani užitočné, potom je lepšie nechať si to iba pre seba.“

—  Sókratés

Témy
pot, pravda
 Sókratés foto
Sókratés68
klasický grécky filozof z Atén -469 - -399 pr. n. l.

Podobné citáty