Boh je večný a prichádza k ľuďom cez lásku.

—  Ján Pavol II.
Podobné citáty